Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu dzisiejszym (24.02.2017r) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu, którego przedmiotem jest „Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. -Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.”

Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert, za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu została uznana oferta złożona przez firmę:

Sweco Consulting Sp.z o.o. ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.


 

Print Friendly, PDF & Email