Harmonogram podłączenia do kanalizacji.

Dla zadania 2 etap II pod nazwą „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wiślica, Wilamowice i Pierściec” harmonogram przyłączenia nieruchomości do kanalizacji przedstawia się następującą:

  • Sołectwo Pierściec – przyłączenie do wybudowanej przez Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej winno nastąpić nie później niż do 30.09.2016r., inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć najpóźniej do 31 października 2016r.
  • Sołectwa Wiślica i Wilamowice: przyłączenie do wybudowanej przez Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej winno nastąpić nie później niż do 31.12.2016r., inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć najpóźniej do 31 stycznia 2017r.
Print Friendly, PDF & Email