Inwestor

„Miejska Spółka SKO – EKO Spółka z o.o.” powstała z przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, aktem notarialnym Rep. A 13942/2009 sporządzonym w dniu 31.12.2009 r.

Założycielem Spółki i jej właścicielem jest Gmina Skoczów. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 42 142 000 zł.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. od 2010 roku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Skoczowa.

Spółka świadczy usługi kanalizacyjne i realizuje swoje zadania w oparciu o uchwalony w 2012 roku przez Radę Miejską Skoczowa Regulamin zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Skoczów oraz Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych (WPRiM) na lata 2013-2016 oraz Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych (WPRiM) na lata 2017 – 2021.

Print Friendly, PDF & Email