Finanse

Całkowity koszt brutto projektu: 24 283 512,90 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 12 601 394,11 zł

Print Friendly, PDF & Email