Zadanie 1

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.

W ramach zadania 1 wykonane zostanie:

  • przebudowa i modernizacja części obiektów oczyszczalni związanych z gospodarką osadową , przez wprowadzenie niezależnego zagęszczania osadu wstępnego nadmiernego oraz fermentacji mezofilowej zagęszczonych osadów zmieszanych w wydzielonej zamkniętej komorze fermentacyjnej,
  • budowa biogazowi i współpracującego z nią zespołu kogeneracji.

Realizacja zadania umożliwi wykorzystanie metanu powstającego w procesie stabilizacji osadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni, a jednocześnie zapewni sprawną i bezawaryjną pracę zmodernizowanej instalacji dzięki kompatybilności zaprojektowanych i już funkcjonujących elementów.

Projekt nie zmienia sposobu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Skoczowie, wymagana jakość ścieków oczyszczonych zostanie utrzymana po zakończeniu projektu, a maksymalna zawartość podstawowych zanieczyszczeń nie przekroczy wartości z obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.

Nie zwiększy się przepustowość całkowita oczyszczalni, natomiast ciąg osadowy zostanie dostosowany do obsługi zwiększonego ładunku przewidzianego do przyjęcia po rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej.

Koszt realizacji zadania 1: 12.712.678,30 zł netto

Print Friendly, PDF & Email