Schemat organizacyjny JRP

Schemat organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt pn.:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów.”

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów

jrp-schemat-org-01

Print Friendly, PDF & Email