Zadanie 2

Zadanie polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w gminie Skoczów dzieli się na dwa etapy:

  • ETAP I Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kiczyce i Pierściec, realizowany w okresie od 01.06.2014r. do 30.06.2016r. Wybudowano 10,5 km sieci grawitacyjno – ciśnieniowej, wykonanej z PVC, z czego 8,5 km to kanalizacja grawitacyjna a ok. 2 km to kanał tłoczny. Wykonano 2 przepompownie ścieków z czego każda wyposażona w 2 zatapialne pompy. Do wybudowanej sieci wykonanych zostanie 134 podłączeń do budynków ( w tym 8 obiektów użyteczności publicznej i 1 przedsiębiorstwo).
    Koszt realizacji etapu I: 3.590.292,37 zł netto
  • Etap II Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wiślica, Wilamowice i Pierściec , przy czym fragment przyporządkowany Wiślicy obejmuje też fragment Miasta Skoczów. Zaprojektowano 12,9 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z PVC. Planowana liczba przyłączeń 165 szt. zadanie w trakcie realizacji.
    Koszt realizacji etapu II: 2.652.141,80 zł netto

Efekty wdrożenia zadania 2: planowane przyłączenie 1015 RLM

Print Friendly, PDF & Email