Podpisano umowę z Wykonawcą zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu dróg wewnętrznych i chodników na terenie Oczyszczalni ścieków w Skoczowie”

Dnia 11 czerwca 2018r. w siedzibie Miejskiej  Spółki SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie została podpisana umowa w ramach projektu pn.:”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” na wykonanie zadania pn.:

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu dróg wewnętrznych i chodników na terenie Oczyszczalni ścieków w Skoczowie” z Wykonawcą zadania firmą:

Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5.

Termin wykonania zadania to 30 września 2018r.

Dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

Print Friendly, PDF & Email