Przekazanie placu budowy pod prace związane z realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu”.

Wczoraj tj. 15 marca 2017r., w siedzibie Spółki SKO-EKO dokonano rozpoczęcia prac budowanych związanych z projektem pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu”.

Początek prac zainaugurowano dosyć nietypowo. Zamiast tradycyjnego „wbicia łopaty” na nowy początek posadzono 3 klony, które w wierzeniach słowiańskich symbolizują odrodzenie i trwanie oraz chronią przed niepowodzeniami.

Drzewka sadzili przedstawiciele Spółek Instal Kraków S.A, SWECO Consulting

Sp. z o.o oraz SKO-EKO Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email